ეგზოპოლიტიკა

ჩვენ უნდა ვიყოთ დაინტერესებული არა მარტო ჩვენს მეზობლებთან ერთად, არამედ რა ხდება ჩვენს თავებზე.