პირადი ჩვენება

საგანგებო მოვლენების პირდაპირი მოწმეების და / ან ასტრონავტების, კოსმონავტების, მეცნიერების, არმიის, მთავრობის ადმინისტრაციის სანდოობის მოწმეები. ავთენტიკური დოკუმენტები მთავრობის არქივებიდან.