თავისუფალი ენერგია

თავისუფალი ენერგია, ნულოვანი წერტილი ენერგია, ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, განახლებადი ენერგიის წყაროები. ალტერნატივაზე ორიენტირებული სტატიები, რომლებიც ენერგეტიკულ გავლენას მოახდენენ ენერგიის მოპოვებას.