შიდა სამყარო

ჩვენს შიგნით სწრაფი შეხედვით ხშირად გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ნამდვილად ვართ და რა ბედნიერებას ვასრულებთ ჩვენს ცხოვრებას.