რა არის ISSN?

ჩეხეთის ეროვნული ცენტრი ISSN არის ერთი 89 ეროვნული ცენტრები, რომ შეადგინოს ISSN ქსელი. ISSN (საერთაშორისო სტანდარტული სერიული ნომერი) არის რვანიშნა რიცხვითი კოდი, რომელიც ცალკეულ იდენტიფიცირებას ახდენს პერიოდული და სხვა ეგრეთ წოდებული წყაროების სახელები მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ISSN ჩანაწერები ინახება საცნობარო მონაცემთა ბაზაში - საერთაშორისო ISSN რეესტრი.

რა არის ISSN- ისთვის?

  • თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ISSN პროფესიული ჟურნალების ციტატებით.
  • ISSN გამოიყენება როგორც კომპიუტერის დამუშავების, ძიების და მონაცემთა გადაცემის საჭიროების დასადგენად.
  • ISSN- ის ბიბლიოთეკები იყენებენ ჟურნალების იდენტიფიცირებისა და წესრიგის, ინტერლიბრიერული სერვისებისა და კავშირის კატალოგებისთვის.
  • ISSN არის დოკუმენტების ეფექტური ელექტრონული მიწოდების აუცილებელი ელემენტი.
  • ISSN შეიძლება გენერირებული იყოს შტრიხკოდი GTIN 13 პერიოდული განაწილებისათვის.

რა არის ISSN გამოყოფილი? სუენიე სამყარო

ამ ვებ-გვერდებზე ჩეხეთის ეროვნული ISSN- ის ნომერია დანიშნული ISSN 2570-4834.