გენეტიკური გამოკვლევის თანახმად, მითოლოგიურ რაქშაშებად იქნა უარყოფილი

4244x 03. 01. 2020 X მკითხველი
მე -3 საერთაშორისო კონფერენცია Sueneé Universe

1739 აზიის მოსახლეობის 219 პიროვნებაზე ჩატარებულმა ახალმა გენეტიკურმა კვლევამ დაადგინა, რომ ინდოეთის ქვეკონტინენტზე დენისების დნმ უპირატესად არის იზოლირებულ შტამებს შორის. ასევე გაირკვა, რომ ინდოეთისა და პაკისტანის ხალხში გაცილებით ნაკლები დენიანური წინაპრები არსებობდნენ, წმინდა ინდოევროპული წარმოშობით. მაგრამ ეს დასკვნები გაცილებით მეტს ნიშნავს სამხრეთ აზიის ძველი დენისების შესაძლო ყოფნაზე, რომლებიც შესაძლოა ჩაწერილიყვნენ ინდურ მითოლოგიაში, როგორც სისხლისმსმელი დემონები, რომელთაც უწოდებენ რაქაშას.

კვლევა, რომელსაც ამერიკელი და აზიის მეცნიერები ჩაატარეს სინგაპურის Nanyang ტექნოლოგიური უნივერსიტეტიდან, ბიომედიცინის გენომიკის ეროვნული ინსტიტუტი (NIBG) კალიანში, ინდოეთში და კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან, აშშ – ში ჩატარდა, პირველ რიგში, იმის გამოსწორების მიზნით, თუ რა ტენდენციაა ასურელთა უგულებელყოფას გენეტიკაში კვლევა. მის დასკვნებს გავლენა ექნება აზიის მოსახლეობის პოპულაციის ფორმირებისა და ამ სფეროში მედიცინისა და ჯანმრთელობის შესახებ ჩვენი გაგების შესახებ.

Pha P. Majumder- ის, NIBG- ის თანადამფუძნებლის და Nature- ში გამოქვეყნებული ახალი სტატიის ერთ-ერთი თანაავტორის თქმით, ეს კვლევა აზიის დნმ-ის თვალსაზრისით ყველაზე დიდია ჯერჯერობით და მოდის საპასუხოდ აზიის გენომის მონაცემების უფრო ადრე არარსებობაზე. უფრო მეტიც, ამ გამოკვლევის მნიშვნელობაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ამჟამად გენომის მონაცემები მიიღება დნმ – ის ჩიპებისგან - მიკროჩიპები, რომლებიც აღჭურვილია ნახევრად ორმაგი ჰელიქსის დნმ-ის ზონდით, რომელსაც შეუძლია დნმ – ის ამოცნობა ტესტის ნიმუშებიდან. ეს ჩვეულებრივ ოპტიმიზირებულია ევროპიდის მოსახლეობისათვის. ამრიგად, მათ შეუძლიათ მიაწოდონ არაზუსტი მონაცემები აზიის გენომის შესახებ, რაც შესამჩნევად განსხვავებულია.

კვლევის მიზნები - არევროპული ენები

კვლევის მიზნები

მაჟამდერმა განმარტა, რომ კვლევის მიზანი - რომელიც წარმოადგენს GenomeAsia 100K პროექტის საპილოტე ფაზას - წარმოადგენდა დნმ-ს თანმიმდევრობების წარმოქმნას და კატალოგს, აზიის მოსახლეობის დიდ ნიმუშზე. გარდა ამისა, უნდა დადგინდეს, შეიძლება თუ არა რაიმე დასკვნის გამოტანა მთელი გენის თანმიმდევრობის მონაცემთა ბაზებიდან, და სამედიცინო მონაცემების მიღება შესაძლებელია ამ მონაცემებიდან.

მაჟამდერმა განმარტა, რომ ეს ახალი მონაცემები მნიშვნელოვანია აზიის პოპულაციებში გავრცელებულ დაავადებებთან დაკავშირებული გენების გამოვლენისთვის. ცილები ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან ცილების ცვლილებები დაკავშირებულია დაავადებასთან. მაგალითად, გენის ვარიანტი (NEUROD1), რომელიც ასოცირდება დიაბეტის სპეციფიკურ ტიპთან, დნმ-ში იქნა ნაპოვნი აზიის მიერ ტესტირება. დნმ-ის კიდევ ერთი ვარიანტი, რომელიც დაკავშირებულია ჰემოგლობინის გონში, რომელიც დაკავშირებულია ბეტა-თალასემიასთან, გვხვდება მხოლოდ სამხრეთ ინდოეთის ადამიანებში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ აღმოჩენამ, რომ კარბამაზეპინი, ანტიკონვულსანტი, რომელიც ჯანმრთელობის პრობლემების სამკურნალოდ გამოიყენება, შეიძლება სერიოზული გვერდითი მოვლენები ჰქონდეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის 400 მილიონი ადამიანისთვის, რომლებიც ავსტრალიური ენების ჯგუფის ნაწილია. გარდა ამისა, ახალი შეხედულებისამებრ იპოვნეს გენებში, რომლებიც დაკავშირებულია აზიური პოპულაციისთვის დამახასიათებელ დაავადებებთან, კვლევამ ასევე დაათვალიერა ამ პოპულაციების წარმოშობის, კულტურული გავრცელებისა და გეოგრაფიული მდებარეობის გენეტიკური საფუძველი, სადაც ყურადღება გამახვილებულია ინდოეთის ქვეკონტინენტში მცხოვრებ ადამიანებზე.

არაევროპული ენები

მაჯამდერმა და მისმა გუნდმა დაადგინეს, რომ ძირძველი ტომები და არაევროპულ ენებზე მოლაპარაკე მოსახლეობა დნმ-ს ყველაზე მაღალ რაოდენობას ატარებდა, დასძინა, რომ ეს ნაკლებად ჩანს "ზედა" სოციალურ კასტაში. ინდოევროპულ ენებზე ლაპარაკი, განსაკუთრებით პაკისტანის ხალხი, ყველა ჯგუფის დენისოვანის კომპონენტის ყველაზე დაბალი შინაარსი ჰქონდა. ეს შედეგები მიიღეს ინდივიდის მიერ სალაპარაკო ენაზე აღმნიშვნელი დნმ-ის ოდენობასთან, ასევე მის სოციალურ და კასტულ სტატუსთან. გარდა ამისა, ინდოევროპული ენების დენისეული წარმოშობა შეადარა მათ, ვინც ლაპარაკობდა არაევროპულ ენებზე, მაგალითად დრავიდული ენების ჯგუფზე, რომელზეც ლაპარაკობენ 215 მილიონზე მეტი ადამიანი, ძირითადად სამხრეთ ინდოეთში და ჩრდილოეთ შრი-ლანკაში.

გუნდმა დაადგინა, რომ დენისის გენეტიკური მემკვიდრეობის საშუალო პროპორცია მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ოთხ სოციალურ თუ კულტურულ ჯგუფს შორის, იმ ფაქტს, რომ ინდოევროპოლურენოვანი მოსახლეობა, რომელიც, სავარაუდოდ, ჩრდილო-დასავლეთიდან ინდოეთის ქვეკონტინენტში ჩავიდა, შერეულია სამხრეთ-აზიის მშობლიურ ჯგუფებთან, ან ჯგუფები, რომლებმაც არა მხოლოდ დენის დენის გენების უფრო მეტი წილი მიიღეს, არამედ ისაუბრეს არაევროპულ ენებზე. გარდა ამისა, კვლევამ შეადარა დენისის წარმოშობის გენეტიკური ნიშნები, რომლებიც ნაპოვნი იქნა ინდოეთის ქვეკონტინგენის ძირძველ პოპულაციაში, დენისის პოპულაციებთან და ციმბირულ დენიანებად დაყოფილი - ციმბირში დენის მღვიმის ნაშთების ნაშთების გენომითა და დღევანდელი მოსახლეობით, მაგალითად, ჩინეთში - და ეგრეთ წოდებული sunda denis. ითვლება, რომ ისინი ბინადრობდნენ ყოფილი სუდიის მატერიკზე, რომელიც გამყინვარებამდე აკავშირებდა დღევანდელ მალაის ნახევარკუნძულს და ინდონეზიის კუნძულებს.

Sunda denisans- ს მემკვიდრეობა

მაჯამდერმა და მისმა გუნდმა დაადგინეს, რომ ინდოეთის ქვეკონტინენტის ძირძველ მოსახლეობაში არსებული დენისების გენეტიკური მემკვიდრეობა ეკუთვნის დენიშ დენისს, არა მათ ჩრდილოელ ნათესავებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ ალბათ ციმბირში, მონღოლეთსა და ტიბეტურ პლატოზე და აღმოსავლეთ აზიაში, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ჩინეთში.

დნმ-ის დენის დონის პროპორცია სამხრეთ აზიის პოპულაციაში თანაბარი იყო იმ პაპუა-ახალი გვინეასა და აეტას მელანზიელებში, რომლებიც ნეგიტულ ტომს ფილიპინების კუნძულ ლუზონიდან ატარებდნენ, თუმცა დენისოვანის გენის მემკვიდრეობის პროპორცია მნიშვნელოვნად მაღალი იყო. ამან კვლევის ავტორებმა მიიყვანეს დასკვნა, რომ დენის დენის და ანატომიურად თანამედროვე ადამიანების შერევა, რომლებიც ამ მხარეში ჩავიდნენ, უნდა მომხდარიყო სადღაც ყოფილი სანდერის მატერიკთან ახლოს, სადაც დენისოვანის გენის კვალი ყველაზე ძლიერია. იმის გამო, რომ იგივე დენიზენსების დნმ გვხვდება ინდოეთის ქვეკონტინენტის ძირძველ ხალხებში, მაჯუმდერი და მისი გუნდი მიიჩნევენ, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ამ შერწყმის შემდეგ, თანამედროვე ადამიანები, რომლებიც დენისოვანის გენებმა გადაიტანეს, დასავლეთისაკენ გაემგზავრნენ და დასახლდნენ სამხრეთ აზიაში, დასახმარებლად დენის დნმ-ის თანაფარდობა აღირიცხა ინდოეთის ქვეკონტინენტის პრეევროპელ მოსახლეში.

მეორე შერევით

მაჟამდერმა და მისმა გუნდმა ასევე ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტს, რომ აეტებს, გარდა მელანეზიელებსა და აეტებს შორის დენისის გენის მემკვიდრეობის მაღალი ნაწილისა, რომელიც ამ ჯგუფებისა და სამხრეთ-აზიელების საერთო მიმდინარეობისადმი შერწყმულია, ასევე ატარებენ დენისების მიტოქონდრიულ ჰაპლოგრამს, რომელიც უნიკალურია ამ მოსახლეობისთვის. . ეს იმაზე მეტყველებს, რომ აეტებსა და დენისელებს შორის მეორე შერევა უნდა მომხდარიყო აეტებისა და მელანეზიელების განშორების შემდეგ, ალბათ, ახლახან, 20 000 წლის წინ. ინდონეზიისა და ფილიპინების დენიელებთან და ძირძველ ხალხთან ამ მეორე ნაზავის მითითებები უფრო ადრე იქნა ნაპოვნი სხვა კვლევაში, რომლის შედეგები გამოცხადდა მიმდინარე წლის დასაწყისში. ამ დროს მანამდე მიიყვანა თეორია, რომ არსებობდა არა მხოლოდ ორი ძირითადი ტიპი დენისელი - ციმბირელი და სანდიური, არამედ ხახუნის ტიპიც, რომელიც, სავარაუდოდ, განცალკევებული სანდიისგან იყო განცალკევებული.

ჩვენი გაგების მიზნით, დინამიელებსა და თანამედროვე კაცს შორის არსებული ნაზავი და ამავდროულად, როდის და სად მოხდა, ეს ინფორმაცია ძალიან ხელსაყრელია. ეს ნიშნავს, რომ მაჟამდერის გუნდის ვარაუდი, რომ სამხრეთ ასიანელებში დენის დნმ-ის დიდი ნაწილის მაღალი წილის მთავარი მიზეზი თანამედროვე ადამიანის მიგრაციაა, რომელიც სუდანის მიწაზე დენისოვანს წააწყდა და დასავლეთთან ერთად დენისოვანის გენები ჩაატარა.

რაქაშას

თუ ეს ასეა, რატომ არ იწვევს გენიალური მოსახლეობა ანგანამის კუნძულებზე ბენგალის ყურეში, რომელიც იზიარებს გენეტიკურ თვისებებს ფილიპინების აეტას მსგავსი, არავითარი კვალი არ ტოვებს დენისის გენეტიკურ მემკვიდრეობას. მართლაც, თუ ატიანური წინაპრები ფილიპინებიდან დენის დნმ-ს ან პაპუა-ახალი გვინეას მელანზიელები მიგრირებულნი იყვნენ დასავლეთისკენ, ისინი დატოვებდნენ თავიანთი ყოფნის კვალი მათ თავდაპირველ ნეგრიტულ ტომებს შორის, რომლებიც ცხოვრობდნენ, მაგალითად, ანდამანის კუნძულებზე, მაგრამ ეს ასე არ არის. დედენის დნმ არ არსებობს ანდამანის კუნძულებს შორის. ამის საწინააღმდეგო არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ თანამედროვე ხალხსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის დენისელებს შორის ნახევრად ჯიშის წარმომადგენლები მიგრანტდნენ მთელ ქვეყანაში, რითაც მთლიანად გაურბიან ანდამანის კუნძულებს.

კიდევ ერთი, და ჩემი აზრით უფრო სავარაუდოა, სცენარი, რომელიც ახსნის დენის დნმ-ს არსებობას სამხრეთ აზიის ძირძველ ხალხში, არის ის, რომ ჩვენი უძველესი წინაპრები, თანამედროვე ტიპის ხალხი, 60-70 წლის წინ აფრიკაში გადაასახლეს და შემდეგ შეიტანეს სამხრეთ აზიის გზით. პაკისტანი.

აქ, ან შესაძლოა კიდევ უფრო ღრმა ინდოეთის ქვეკონტინენტში, აშკარად ინდოეთში, ისინი შეხვდნენ დენიშ დენისს, რომელიც ცხოვრობდა ამ მხარეში ათწლეულების განმავლობაში ან, ალბათ, ასობით ათასი წლის განმავლობაში. იყო შერევა. ამ ნახევარ ჯიშებმა, რომლებიც ახლა დენიის დნმ-ს ატარებდნენ, განაგრძეს მოგზაურობა აღმოსავლეთით სამხრეთ აზიაში, სადაც ისინი უფრო და უფრო მეტ დენისელებს შეხვდნენ და მათთან გადალახეს. საბოლოოდ მათ მიაღწიეს ევრაზიის მატერიკზე. აქ ისინი გახდნენ უძველესი წინაპრები, მათ შორის, სანდას მატერიკზე მაცხოვრებლები და ამავე დროს პეტუა-ახალი გვინეადან აეტასი და ფილიპინები და მელანესელები, რომლებიც იმ დროის იმ კუნძულის უზარმაზარი კონტინენტის შემადგენლობაში იყვნენ, სახელწოდებით საჰული, რომლის სამხრეთი ნაწილი იყო ავსტრალია. როდესაც ეს მოხდა, იგი სპეკულაციებისთვის ღიაა, მაგრამ უდავოდ ის არ მომხდარა გვიან, 45-60 ათასი წლის წინათ, ხოლო შემდგომი მიგრაციული ტალღები გრძელდებოდა 20 ათასი წლით ადრე.

მეორე შერევით

რაქაშას

კიდევ ერთხელ, ამ თეორიას აქვს მცირე ნაკლოვანებებიც, რადგან ანდანანის ხალხში დენის დნმ-ის ნაკლებობა მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანია, მაგრამ ეს ალტერნატიული სცენარი არა მხოლოდ აზრი აქვს, არამედ მიუთითებს ინდოეთის ქვეკონტინაში სუნდური დენისების ყოფნაზე, მათი პროგნოზით მეტი სიმაღლე, სავარაუდოდ, თანამედროვე ადამიანის პერსპექტივიდან, გროტესკული გარეგნობა და, ალბათ, მათი ამაზრზენი კვების ჩვევები, ალბათ, ამან გამოიწვია ისინი მითოლოგიაში გამონაყარის სახით. ისინი ეშმაკური არსებები იყვნენ, რომლებიც ხშირად ასურებდნენ შეცდომას, რომლებიც ქმნიდნენ ვედური ლიტერატურული მონათხრობის მიხედვით, სატია იუგის ბოლოს, მძინარე ბრაჰმის სუნთქვისგან. სატია იუგა იყო პირველი ციკლი ოთხი იუგისგან, რომელიც გაგრძელდა 1 წლის განმავლობაში (ჩვენ ამჟამად ვართ მეოთხე და ბოლო ციკლის ბოლოს, რომელიც ცნობილია როგორც კალი იუგა, რასაც მოჰყვა ახალი სატია იუგა).

მეორე შერევით

ნათქვამია, რომ რაქშასების შექმნისთანავე, ისინი ისე შეიწირნენ თავიანთ სისხლიან სისხლში, რომ მათ თავად დაიწყეს ბრაჰმის გადაყლაპვა! მან წამოიძახა "რაქშამა!" (სანსკრიტი "დამცავი მე!"), შემდეგ კი მოვიდა ღმერთი ვიშნუ, რომელიც ბრაჰმას დასახმარებლად დაეხმარა და ჩამოიყვანა ყველა ის რაქშა, რომლებიც მას შემდეგ წარმოიშვა ბრაჰმის დახმარების გამოძახებით, დედამიწაზე.

მიუხედავად იმისა, რომ რაქშასები წარმოუდგენელი წარმოსახვის პროდუქტია, მათი ყოფნა მსოფლიოში პირველი ადამიანური დინასტიების მოსვლამდე მიგვითითებს, რომ ისინი მახსოვრობაა, თუმცა უაღრესად დამახინჯებული, არქაული ხალხის ჯგუფისა, რომლებიც ოდესღაც ბინადრობდნენ ინდოეთის ქვეკონტინენტში. ასეა თუ ისე, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაქაშების სავარაუდოდ ნამდვილი კოლეგები იყვნენ დენიელები, რომლებიც ასობით ათასი წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ ევრაზიის ქვეკონტინენტის აღმოსავლეთ ნახევარში და რომელთა ბოლო ცოცხალი წარმომადგენლები 20 000 წლის წინ აშკარად შეხვდნენ ძირძველ ხალხს, როგორიცაა ფილიპინების აიეტი.

ავტორი: ენდრიუ კოლინზი

მსგავსი სტატიები

დატოვე პასუხი