შავი ops

საიდუმლო პროექტები ცნობილია ინგლისურად Black Ops არის ადგილი, სადაც აშშ თავისი წლიური ბიუჯეტის მნიშვნელოვან ნაწილს ხარჯავს. ზუსტად არავინ იცის, რა თანხა იხარჯება. ოფიციალურად, ისინი განიხილება შეიარაღებისა და ახალი ტექნოლოგიების განვითარებაზე ჯარისთვის.

ინფორმაცია, რომელიც ნელა მისაღებად ზედაპირზე ვარაუდობენ, რომ ლომის მონაწილეობას როლი უცხოელის ტექნოლოგია - და მათი საპირისპირო საინჟინრო განაცხადების სამხედრო და სამოქალაქო სექტორის განსაკუთრებულად კარგად.