ინდოეთის ისტორია

დასავლეთისგან განსხვავებით, ინდოეთის ისტორია არ არის ქრისტიანული პოლიტიკური ცენზურა. ამიტომაც შეგვიძლია წავიკითხოთ მოვლენები, რომლებიც რამდენიმე ათასი წლისაა. ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ ე.წ. დასავლური სამყაროს ურთიერთქმედება ინდოეთის სამყაროში, სადაც ბევრი ადამიანი დადიოდა ბრძენი სწავლობენ.