ცრუ დროშა თავდასხმა

ოპერაცია ყალბი დროშის ქვეშ ან ყალბი დროშა (ინგლისური ცრუ დროშა ოპერაცია ან ყალბი დროშა), საბოლოოდ უცხოური დროშა ოპერაციები ფარული ოპერაციის შედეგად მთავრობა, სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაცია, რომელიც შექმნილია, რათა მათ, როგორც ჩანს, ასე, რომ ეს კეთდება მიერ ვინმეს. სახელი მომდინარეობს სამხედრო კონცეფციის მფრინავი ყალბი ფერი, ანუ სხვა (ეროვნულ) ფერში შესრულებული ოპერაცია, ვიდრე ეროვნული დროშის მქონე პირები. მეორეს მხრივ, ყალბი დროშის ქვეშ მყოფი ოპერაციები არ შემოიფარგლება სამხედრო კონფრონტაციაში და შეიძლება მოხდეს სამოქალაქო და მშვიდობიან დროს, მაგ. სადაზვერვო ოპერაციებში. [წყარო: ვიკი]