ცხოვრება მარსზე

ოფიციალური სივრცის პროგრამა ამტკიცებს, რომ მარსი მხოლოდ ავტომატიზირებული კვლევები ჰქონდა და მისი მომზადება ჯერ კიდევ არ არის მომზადებული. ინფორმატორები, თუმცა, აცხადებენ, რომ მარსზე მოგზაურობს 50. წლების განმავლობაში და პირობები ბევრად უფრო ჰგავს დედამიწის პირობებს, ვიდრე NASA მზად არის აღიაროს.